- Advertisement -

પ્રોપર્ટીના કાગળ પર લખાવ😅😝😂😜🤣

- Advertisement -

ચિન્ટુ : જો મને,
બીજું મગજ લગાવવાની જરૂર પડી,
તો હું તારું મગજ પસંદ કરીશ.
પીન્ટુ : એટલે, તું માને છે કે,
મારી પાસે જીનીયસ જેવું મગજ છે,
બરાબર ને?
ચિન્ટુ : ના, મને એવું મગજ જોઈએ,
જે પહેલા ક્યારેય વપરાયું ન હોય.
😅😝😂😜🤣🤪

- Advertisement -

છોકરો : ડાર્લિંગ,
તારું નામ હાથ પર લખાવું કે દિલ પર?

- Advertisement -

છોકરી : નકામી જગ્યાએ શું કામ લખાવે છે,

- Advertisement -

સાચો પ્રેમ કરતો હોય તો,
પ્રોપર્ટીના કાગળ પર લખાવ.

સીધી વાત, ઝીરો બકવાસ.
😅😝😂😜🤣🤪

( નોંધ: આ બધા જોક્સ સોશીયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર જાહેર કરાયેલ લોકપ્રિય જગ્યા એથી લેવાયેલ છે.અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર હસાવવાનો છે. કોઈ ધર્મ, જાતી, વર્ગ, લિંગ કે રંગ નાં લોકો નો મજાક બનાવવો કે એની ભાવના ને ખલેલ પહોંચાડવા નો અમારો કોઈ જ ઉદ્દેશ્ય નથી.)

- Advertisement -
- Advertisement -