- Advertisement -

હંમેશા મને રોકી લે છે.😅😝😂😜

- Advertisement -

એક માણસની પત્ની મરી ગઈ,
તે ખુબ રડી રહ્યો હતો.
એક મિત્ર એ પૂછ્યું : ભાભીજીને શું થયું?
માણસ : કાંઈ નથી,
બસ દહીં ખાઈ રહી હતી.
અને ખાતા ખાતા જ..
મિત્ર : સારું,
એ બતાવ કે દહીં બીજું વધ્યું છે શું?
😅😝😂😜🤣🤪

- Advertisement -

પત્ની (ગુસ્સા માં) : હું ઘર છોડીને જઈ રહી છું.

- Advertisement -

પતી (ગુસ્સામાં ) : હા “જાન” છોડાવ હવે.

- Advertisement -

પત્ની : બસ,
તમારી આ “જાન” કહેવાની ટેવ
એ હંમેશા મને રોકી લે છે.
😅😝😂😜🤣🤪

( નોંધ: આ બધા જોક્સ સોશીયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર જાહેર કરાયેલ લોકપ્રિય જગ્યા એથી લેવાયેલ છે.અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર હસાવવાનો છે. કોઈ ધર્મ, જાતી, વર્ગ, લિંગ કે રંગ નાં લોકો નો મજાક બનાવવો કે એની ભાવના ને ખલેલ પહોંચાડવા નો અમારો કોઈ જ ઉદ્દેશ્ય નથી.)

- Advertisement -
- Advertisement -