- Advertisement -

સુંદર છોકરી ક્યાં ગઇ??😅😜😅

- Advertisement -

પતિ મહારાજ હોટલમાં બેસ્યા બેસ્યા છોકરીઓને તાકી રહ્યા હતા
પત્નીઃ શરમ નથી આવતી,
બીજી છોકરીને તાકી તાકીને જોઇ રહ્યા છો,
હવે તમે પરણિત છો…..
પતિઃ એવું ક્યાં લખ્યું છે કે
ઉપવાસ હોય તો મેનુ પણ ના જોઇ શકાય…
😅😜😅

- Advertisement -

એક પાર્ટીમાં . . પત્ની વેઇટરને: પેલી સુંદર છોકરી ક્યાં ગઇ
જે ડ્રીન્ક સર્વ કરતી હતી? . .
વેઇટર: કેમ, તમને ડ્રીન્ક જોઇએ છે મેડમ,
હું તમારા માટે લઇ આવું છું…. . . .
પત્ની: ના એક્ચ્યુલી હું મારા પતિને શોધુ છું..
😅😜😅

- Advertisement -

(નોંધ: આ બધા જોક્સ સોશીયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર જાહેર કરાયેલ લોકપ્રિય જગ્યા એથી લેવાયેલ છે.અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર હસાવવાનો છે. કોઈ ધર્મ, જાતી, વર્ગ, લિંગ કે રંગ નાં લોકો નો મજાક બનાવવો કે એની ભાવના ને ખલેલ પહોંચાડવા નો અમારો કોઈ જ ઉદ્દેશ્ય નથી.)

- Advertisement -
- Advertisement -