- Advertisement -

પાર કરી રહ્યાં છીએ.😅😝😂

- Advertisement -

પુત્ર : પાંચસો રૂપિયા આપો.
પપ્પા : તેનું શું કરીશ?
પુત્ર : જ્યાં મારા બધા મિત્રો ના ખાતા છે,
ત્યાં હું પણ ખાતું ખોલીશ.
પપ્પા : ક્યાં?
પુત્ર : પાનના ગલ્લા પર.
પછી પપ્પાએ ચપ્પલવાળી કરી.
😅😝😂😜🤣🤪

- Advertisement -

જ્યારે પત્નીએ ઘરમાં પોતું કર્યું હોય

- Advertisement -

ત્યારે બહાર નીકળી વખતે
એવો અનુભવ થાય છે,

- Advertisement -

જાણે કે,
પીઓકે પાર કરી રહ્યાં છીએ.
😅😝😂😜🤣🤪

( નોંધ: આ બધા જોક્સ સોશીયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર જાહેર કરાયેલ લોકપ્રિય જગ્યા એથી લેવાયેલ છે.અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર હસાવવાનો છે. કોઈ ધર્મ, જાતી, વર્ગ, લિંગ કે રંગ નાં લોકો નો મજાક બનાવવો કે એની ભાવના ને ખલેલ પહોંચાડવા નો અમારો કોઈ જ ઉદ્દેશ્ય નથી.)

- Advertisement -
- Advertisement -