- Advertisement -

ત્યારે ચૂપ રહેવાનું પસંદ કરતી😅😝😂😜🤣🤪

- Advertisement -

પત્ની : હું એક મહિના પછી
પાછી ફરી એનો કોઈ
આનંદ તમારામાં દેખાતો નથી.
પેલા બે જણાને જુઓ,
પતિ કેટલા વહાલથી
પોતાની પત્નીને વિદાય આપી રહ્યો છે.
પતિ : એ વિદાય આપી રહ્યો છે,
અને હું તને લેવા આવ્યો છું.
😅😝😂😜🤣🤪

- Advertisement -

પરણેલા પપ્પુની સલાહ :

- Advertisement -

બોલવાનું કોઈ કારણ ન હોય
ત્યારે ચૂપ રહેવાનું પસંદ કરતી
સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવામાં કોઈ ખતરો નથી.
😅😝😂😜🤣🤪

- Advertisement -

(નોંધ: આ બધા જોક્સ સોશીયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર જાહેર કરાયેલ લોકપ્રિય જગ્યા એથી લેવાયેલ છે.અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર હસાવવાનો છે. કોઈ ધર્મ, જાતી, વર્ગ, લિંગ કે રંગ નાં લોકો નો મજાક બનાવવો કે એની ભાવના ને ખલેલ પહોંચાડવા નો અમારો કોઈ જ ઉદ્દેશ્ય નથી.)

- Advertisement -
- Advertisement -